צו קיום צוואה

במידה ונכתבה צוואה, והיורשים הרשומים בצוואה מעוניינים לממש את הצוואה ולקבל את ירושתם, הם לא יכולים לעשות זאת באופן עצמאי או דרך עורך דין נדל"ן, אלא דרוש להם צו קיום ירושה. הבקשה לקבלת צו זה צריכה להיות מוגשת לרשם לענייני ירושות במשרד המשפטים.

כיצד מגישים את הצו לקיום ירושה?

כיום, לאחר שישנה מגמת דיגיטציה מסוימת של רשויות הציבור בישראל, ניתן להגיש את הבקשה לצו קיום ירושה באופן יחסית פשוט על ידי אתר האינטרנט הייעודי של הרשות ובו ישנה אפשרות למלא את כל הפרטים הדרושים.

אילו מסמכים יש לצרף במידה ומעוניינים לקבל את הצו?

על מנת לקבל את הצו המיוחל יש לצרף מספר מסמכים שמעידים על קיומה של הצוואה, על מהימנותה ועל זהותם של היורשים. הרציונל לקיומו של הצו הוא לייצר סדר מסוים בקבלת הירושה ומניעת זיופים שונים שימנעו את מימוש רצון המוריש שקרוביו האמיתיים יירשו אותו.

לכן, ישנו מספר מסמכים דרושים:

  1. הוכחה לקיומה של הצוואה המדוברת. ההוכחה יכולה להיות הן בצורה של העתק של הצוואה המקורית, בדמות אסמכתאות שהצוואה הופקדה במרשם הירושות או החלטה של בית משפט בעניין זה של הצוואה.
  2. תעודת פטירה – מדובר בתנאי הנוגע לנפטרים שאינם בעלי תעודת זהות ישראלית, יש להוכיח שהם נפטרו על מנת שיוכלו לרשת את הירושה. כאשר מדובר על בעלי אזרחות ישראלית אין צורך להגיש שכן רישומי הפטירה נמצאים במערכת מבלי שישנו צורך להגיש את תעודת הפטירה.
  3. תצהיר המראה שכל אחד מהיורשים קיבל הודעה על כך שהוא אמור לרשת חלק מן הירושה. ההודעה צריכה להיות אישית ובכתב. הרציונל הוא שלא ניתן לדרוש לפדות צוואה מבלי להודיע על כך לשאר מי שאמורים להנות ממנה – זה מנוגד לרצונו של המוריש ולא יעיל חברתית.
  4. במידה ומדובר בבקשה שמוגשת על ידי עורך דין יש לצרף גם את ייפויי הכוח לעורך הדין כך שיוכל להגיש את הבקשה בשם לקוחותיו.

מהו התשלום להגשת צו קיום ירושה?

התשלומים המלווים את הגשת צו הירושה הם שתי אגרות. כאשר ממלאים את הטופס יש צורך לשלם את האגרות ולאחר מכן לעקוב אחרי סטטוס הבקשה ברשם הירושות. ככל שעורך דין המתמחה בדיני ירושה וצוואות מגיש בשם לקוחותיו את הבקשה לצו כחלק מתפקידו הוא עוקב אחר התקבלות המסמכים וכיוצא באלו.

לאחר שהמסמכים מתקבלים יכול להיות שהיו דרושים מסמכים נוספים בהתאם לירושה ולמסכת העובדתית הקונקרטית. כמו כן, לאחר מכן קם חלון להגשת התנגדויות שונות על הצוואה עצמה (פרקטיקה נוהגת של יורשים שמתנגדים לצוואה כמות שהיא) ורק אז ניתן יהיה לממש את הירושה.

את התהליכים הללו מומלץ מאוד ללוות בעבודה מקצועית של עורך דין ליאור ביבי.