הזוהר הקדוש

ספר הזוהר הקדוש הוא אחד מספרי היסוד של העם היהודי. עיקר הספר חובר על ידי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, וחלקים נוספים חוברו על ידי תנאים ואמוראים אחרים. כמעט כמו כל ספר, גם הזוהר הקדוש עבר עריכות. חלילה לא שונו קטעים או חלקים מהספר, אך חלק מהספר נכתב שוב על ידי אמוראים בשפת ערבית שונה מהמקור.

החכמה הכתובה בספר הזוהר, היא תורת הנסתר. היא נמסרה איש מפי איש בעל פה ממשה רבינו. רבי נחוניא הקנה היה הראשון שכתב ספר קבלה עם מושגים בקבלה שנקרא ספר הבהיר. ספר זה היה סמוי ונסתר מאת כל העם ורק יחידי סגולה למדו אותו.

הזוהר הקדוש

כתיבת הזוהר

לאחר שנים כתב רבי שמעון בר יוחאי את ספר הזוהר הקדוש, לאחר פטירתו ופטירת כל חכמי דורו, נגנז ספר הזוהר הקדוש עם שאר ספרי הקבלה. עד שתקופה לאחר מכן, בא אחד ממלכי המזרח וביקש לחפור במקום מסוים לצורכי מסחר, באמצע העבודות מצאו שם עבדי המלך מגילות רבות.

המלך שלא הבין את השפה הכתובה במגילות שלח אותה למלכי אומות רבים, ביניהם גם חכמי היהודים. החכמים היהודים מיד הבינו את השפה והכתב העברי וביקשו מהמלך שישלח להם את כל המגילות.

כשהגיעו המגילות לעיר טוליטולה שבספרד, ישבו גדולי התורה שבמדינה, שקדו על הספר והפיצו אותו בכל העולם היהודי כולו.

האריז"ל

עד לדורו של האר"י ז"ל תורת הקבלה הבנויה על הזוהר הקדוש, היה מנת חלקם של יחידי סגולה. רק ענקי התורה, ההינו עוז בנפשם ולמדו את ספר הזוהר וחכמת הקבלה. בתקופת האריז"ל, הוא פרסם את תורת הסוד והפך אותה לכלי נגיש יותר עבור כל העם היהודי. כיום, ניתן למצוא ביאורים על הזוהר הקדוש, בשפה ברורה ובהירה.

להרחבת הלימוד על הזוהר הקדוש כנסו לאתר עמותת סולם יהודה https://sulam-y.co.il/