הלוואות חוץ בנקאיות

מרבית האנשים מנהלים את כספיהם השוטפים במערכת בנקאית. מערכת זאת אף מספקת הלוואות ללקוחותיה השונים. קיימים מקרים שונים בהם אין ברצונה לתת הלוואה ללקוח, או מקרים בהם הוא אינו  מעוניין להעמיס על  האובליגו שלו הקיים אצלה וכדומה. במקרים כאלו, הוא יכול לקבל הלוואות חוץ בנקאיות שניתנות על ידי גופים פיננסיים שונים כמו: חברות אשראי וביטוח וחברות פיננסיות אחרות המתמחות בנושא. לרוב, מסלול ההקמה שלהן נוח וקצר יותר מבחינה בירוקרטית.

בדיקות

כל גוף פיננסי מעוניין להבטיח החזר ההלוואה. ולשם כך, הוא עורך מספר בדיקות מקדימות, ובנוסף, נוקט בפעולות נוספות כמו שעבוד נכסים וכיוצא  בזה. הכול תלוי בגובה הסכום  המבוקש, במטרות לשמם נוטלים אותו, בכושר  ההחזר של הלווים ועוד. בדיקות אפשריות הן: בדיקת תזרים מזומנים בחשבון פעיל לאורך מספר חודשים, בדיקת מצב פיננסי ומקום עבודת הלווה,  כושר החזר וכיוצא בזה. הבדיקות אינן אורכות זמן רב וכאשר הכול תקין, ניתן יהיה להריץ את  המהלך קדימה.

תנאים

הלוואות חוץ בנקאיות משתנות בתנאיהן מאחת לשנייה. יש כאלו אותן מחזירים בפרוסות חודשיות שכוללות החזרת חלק מהקרן והריבית לאותו חודש. הן נקראות הלוואות "שפיצר". הסכום להחזר הוא פחות או יותר קבוע ומחושב מראש. יש כאלו שנקראות "גרייס" שנועדו לגישור. הן נחשבות לעומדות למשך מספר חודשים או שנים. כאן מחזירים רק ריבית חודשית ואת הקרן בסוף התקופה המוסכמת. גובה הריבית נקבע, לרוב, על פי תקופת  ההלוואה וככל שהיא ארוכה יותר אזי הריבית גבוהה יותר. יחד עם זאת, יש הלוואות שניתן להצמידן למטבע זר.

תכנון

הלוואות לוקחים לשם רכישת נכס דלא ניידי, מכונית או נכס יקר אחר. יש שנוטלים לצורך פתיחת עסקים, למימון הליך בריאותי, לשיפוצים וכיוצא בזה. ההחלטה אמורה להיעשות בזהירות ובהתאם לתכנון נבון. יש צורך לתכנן החזר מסודר ולקחת מרווח ביטחון למקרה שבו נתקעים מספר חודשים. מומלץ לערוך סקר שווקים ולהשוות את התנאים המוצעים על ידי גופים פיננסיים שונים. פעמים רבות, ניתן להתווכח עם נותן ההלוואה על  התנאים וכל שהם יהיו נוחים יותר, כן יקטן  הלחץ הכספי על  המחזיר.