עורך דין לתאגידים

עורך דין לתאגידים

כל עמותה, תאגיד, מלכ"ר או חברה מחויבים להתנהג בהתאם לכללי האתיקה והמשפט האזרחי והמסחרי, ללא קשר למטרת פועלם. תקנות החוק לתאגידים ועמותות הינן מורכבות, מורכבות לפרטים וסבוכות הן, אבל חשיבותם מכרעת לשם הבטחת פעילות תקינה ואתית של החברה. כדי שעמותה או תאגיד יפעלו בהתאם לכל דרישות המחוקק ולמניעת מצב בו הולכים לאיבוד בתוך סעיפים ותתי סעיפים התקנות והדינים, כדאי למנהלי התאגידים והעמותות להתייעץ באופן שוטף עם עורך דין לתאגידים ועמותות, מלכ"רים ואגודות. עורך דין זה ילווה את כל הפעילות העסקית, ובכל הליך משפטי עסקי, לאורך כל הדרך. דיני תאגידים הם חלק מן המשפט האזרחי, העוסקים במעמדם המשפטי של תאגידים לסוגיהם ובכלל זה זכויותיהם וחובותיהם של התאגיד, המתאגדים ושל נושאי המשרה בתאגידים. התאגיד הינו גוף מאוגד בעל ישות משפטית עצמאית ונפרדת מבעליה, מפעליה, או חבריה. מדובר בגוף משפטי הכשר לפעולות, חיובים וזכויות, והוא יכול לכלול אדם אחד או יותר. במדינת ישראל התאגיד הכי נפוץ הוא החברה, המוכרת כאישיות משפטית מכוח סעיף ארבע לחוק החברות, אך קיימות גם אישיות משפטיות נוספות, למשל אגודות שיתופיות, עמותות, ועד בית, חברה לתועלת הציבור וכיוצא בזה.

במה עוסק עורך דין לתאגידים?

עורך דין לתאגידים מתמחה בייצוג התאגידים לסוגיהם, ובמתן ייעוץ לבעלי המשרות בהם, כמו למשל – דירקטורים, בעלי מניות, מנהלים וכיוצא בזה. במסגרת הליווי המשפטי השוטף, עוסק עורך דין לתאגידים בכל התהליכים אשר קשורים לתאגידים, החל מייסודם, דרך ניהולם השוטף והיום יומי ועד לפירוקם במידה ויש צורך בכך. בין הסוגיות אשר בהן מטפל עורך דין לתאגידים ניתן למצוא – ניהול עסקאות אשר דורשות אישורים מיוחדים, דיווחים שוטפים לרשם החברות ורשות ניירות ערך, תכניות אכיפה, מיזוגים ורכישות, ניהול עסקאות עם בעלי עניין, החלפת נושאי משרה, פירוקים, ניהול משברים עסקיים, תביעות נגזרות, תביעות ייצוגיות, הגבלים עסקיים וכיוצא בזה.

הטיפול בדיני תאגידים הינו נשא סבוך ומורכב ורב היבטים, אשר מצריך בקיאות ומיומנות רבה ועל כן מומלץ לשם כך להיעזר בשירותי עורך דין לתאגידים מקצועי אשר מתמחה בתחום ספציפי זה ובעל ניסיון ומוניטין רב.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט